04.05.2018, Jarosław: Przekazanie obowiązków dowódcy 14 das.

4 maja br. ppłk Dariusz Słota przekazał obowiązki dowódcy 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej. W uroczystym apelu i defiladzie wzięli udział burmistrz Waldemar Paluch, zastępcy burmistrza Wiesław Pirożek i Dariusz Tracz oraz kapelan Garnizonu Przemyśl i Jarosław, ks. por. Krzysztof Ziobro.

Ppłk Dariusz Słota służył na stanowisku Dowódcy 14 das im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu od kwietnia 2015 r. W dniu dzisiejszym otrzymał awans zawodowy i będzie pełnił funkcję Szefa Oddziału w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Warszawie, jednocześnie z dniem objęcia obowiązków na stanowisku służbowym zostanie mianowany na stopień pułkownika. Podziękowanie za pracę w jarosławskim garnizonie, statuetkę Patrona Miasta Jarosławia oraz życzenia pomyślności na nowym stanowisku przekazał m.in. burmistrz Waldemar Paluch, który w wystosowanym z tej okazji liście napisał: – (…)Wyrażam ogromne uznanie dla pasji i zaangażowania w budowanie bezpieczeństwa naszego regionu. Jestem przekonany, że przekazując obowiązki czyni Pan to z dumą i poczuciem spełnienia oraz dobrze wykonanej pracy. Gratulując awansu zawodowego, życzę aby żołnierska deklaracja wierności „Bóg, Honor, Ojczyzna” towarzyszyła Panu w podejmowaniu kolejnych wyzwań zawodowych. Kapelan Garnizonu Jarosław, ks. por. Krzysztof Ziobro przekazał odchodzącemu dowódcy 14 das ryngraf Matki Bożej i podziękował za wzorową współpracę. Od ppłk. Dariusza Słoty obowiązki dowódcy 14 das w Jarosławiu tymczasowo przejął jego zastępca – Szef Sztabu 14 das mjr Wojciech Drapała.