26.04.2018, Krzywcza: Dęby Pamięci upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Społeczność Krzywczy w dniu 26 kwietnia 2018 r. uroczyście obchodziła 78 rocznicę zbrodni katyńskiej. Powodem wspólnego spotkania był fakt upamiętnienia tragicznej śmierci w Twerze dwóch funkcjonariuszy policji, którzy przed wybuchem II wojny światowej byli związani z Krzywczą: aspiranta Adama Köhlera i aspiranta Andrzeja Polnika. W Twerze mieściła się siedziba NKWD, w której w 1940 r. zamordowano ponad 6,3 tys. polskich policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej. W 1991 r. odnaleziono zbiorowe mogiły Polaków zamordowanych wiosną 1940 r. z rozkazu Józefa Stalina.

Uroczystości rozpoczęły się od Eucharystii w kościele parafialnym. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. por. Krzysztof Ziobro, kapelan Garnizonu Przemyśl. Koncelebrowali także: ks. prałat Janusz Mączka, kapelan policji powiatu przemyskiego, ks. Janusz Wilusz, proboszcz parafii i ks. dr Jan Rogula, wikariusz.  Obecny był ks. płk Jerzy Mokrauz, kapelan ordynariatu prawosławnego. Główny celebrans zachęcał byśmy sięgali do wielkiego skarbca świętości Ojczyzny. „Mądrość tam ukryta powie nam jak żyć i jak postępować. Ta mądrość daje umiejętność odpowiedzialnego i świętego życia. W tym skarbcu znajduje się ofiara życia polskich oficerów, funkcjonariuszy policji, służby więziennej i służby pogranicza zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze. Parafrazując znane powiedzenie kaznodzieja wskazał, że „w tym wypadku mowa jest złotem, a milczenie zbrodnią”. Wskazywał na wartość prawdy historycznej: „Nienawiść jest nam obca.  Potrzebujemy prawdy, by zbrodniarzom okazać miłosierdzie i przebaczenie. Wołamy o prawdę, która wyzwala i pobudza do czynów heroicznych”.  Mocnym akcentem odbiły się słowa: „Naród, który traci pamięć, traci istnienie”.

Po Eucharystii przy pomniku walk o niepodległość Krzywczy odbył się Apel Poległych z salwą honorową oraz złożenie kwiatów. Zaś przy Szkole Podstawowej im. 11 Karpackiej Dywizji Piechoty zasadzenie „dębów katyńskich” przez rodziny pomordowanych policjantów i przedstawicieli Policji.  Uwieńczeniem spotkania była uroczysta akademia w wykonaniu dzieci i młodzieży miejscowej szkoły.

SONY DSC
SONY DSC