Kancelaria

 

W sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się przed i po Mszy św. lub do kapelanów na terenie jednostki wojskowej lub Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
tel. ‭603 446 124‬ ( Proboszcz i Kapelan Garnizonu)

Sakrament chrztu dziecka:

 • Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)

 • Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa niesakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)

 • Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania

 • Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

Sakrament małżeństwa:

Narzeczeni zgłaszają się osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa. W kancelarii parafialnej przedstawiają następujące dokumenty:

 • Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 3 miesiące przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania

 • Dowody osobiste

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich

 • Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej

 • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.

 • W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

 • W przypadku osób cywilnie związanych – akt zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego

Pogrzeb:

 • Akt zgonu