Msza Wieczerzy Pańskiej

W Wielki Czwartek Parafianie złożyli życzenia swojemu Proboszczowi z okazji Dnia Kapłana.

18.04.19