Niedziela Palmowa

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
14.04.2019 r.

.

  1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny obchód misterium paschalnego Chrystusa. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.
  2. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W naszej świątyni rozpocznie się ona o godz. 18:00. Po hymnie Chwała na wysokości Bogu milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą.
  3. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i postu ścisłego.
  4. Liturgia Męki Pańskiej w naszym kościele o godz. 19:00, wcześniej Droga Krzyżowa o godz. 18.30. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego.
  5. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, uczestnicząc w obrzędzie błogosławienia potraw na stół wielkanocny. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Postarajmy się zatem tak zaplanować nasze przyjście do kościoła, abyśmy mogli zatrzymać się choć na chwilę na adoracji. W tym czasie wartę honorową przy Grobie Pańskim będą pełnić żołnierze z 5bsp. Błogosławieństwo pokarmów od godz. 10:00 do 12.30 co pół godziny. Bardzo proszę koszyki do święcenia trzymać przy sobie, na ławce.
  6. W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Paschalną. Uroczysta liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe święte Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału. Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o godz. 20:00. Na liturgię proszę zabrać świece.
  7. W Niedzielę Zmartwychwstania Msze Święte o godz. 06:00 – rezurekcja, 10.30 nie ma mszy o godz. 18:00
  8. Zachęcam do zachowania zwyczajów związanych ze śniadaniem wielkanocnym w naszych rodzinach, takich jak: wspólna modlitwa, dzielenie się jajkiem i składanie życzeń.
  9. W Wielki Piątek ofiary składane przy adoracji krzyża przeznaczone są na Grób Pański w Jerozolimie.
  10. Wszystkim dziękuję za życzliwość, modlitwę, składane ofiary oraz wszelką pomoc – Bóg zapłać.