Życzenia Wielkanocne

„Alleluja! Przezwyciężył
Jezus czarta, co nas więził
w tej haniebnej niewoli”.

Drodzy Parafianie i Sympatycy kościoła garnizonowego.

Słowa tej starożytnej wielkanocnej pieśni wskazują na jeden z ważnych owoców zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Uroczystość Wielkanocna to wielkie święto odzyskanej wolności. Grzech pierwszych rodziców sprowadził na ludzkość niewolę. Dzięki krzyżowej ofierze Syna Bożego odzyskaliśmy utraconą wcześniej wolność. Chrystus, przez całkowite posłuszeństwo Ojcu, pokazał nam jednocześnie, jak najlepiej wykorzystać dar wolności. To lekcja pełnienia woli Bożej i oddania się służbie braciom i siostrom.

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). Święty Paweł pisząc te słowa zachęcał jednocześnie, aby nie poddawać się pod jarzmo niewoli. Podczas Wielkiego Postu wielu osobom udało się pokonać drogę z grzechu do wolności, której zewnętrznym znakiem jest spowiedź. W bieżącym roku często myślimy o wolności w wymiarze państwowym i narodowym w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyczekiwana przez wiele pokoleń wolność była określana mianem zmartwychwstania Ojczyzny. Dziękując dzisiaj za wolność, modlimy się o jak najlepsze jej wykorzystanie. Czynimy to w roku duszpasterskim pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Tylko ze wsparciem Ducha Świętego możemy przemieniać oblicze naszej ziemi. Życzymy wszystkim Parafianom i Sympatykom naszego wojskowego kościoła, aby kierunek tej przemiany wyznaczały owoce Ducha Świętego, o których pisze św. Paweł, a są nimi: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Z przesłaniem nadziei, którą przyniósł Jezus Chrystus, zwracamy się do chorych, cierpiących i niepełnosprawnych w szpitalach, domach opieki, hospicjach i własnych domach i mieszkaniach. Życzymy Wam umocnienia wiary w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i własne powołanie do życia wiecznego. Wszystkim: rodzinom, małżonkom, osobom samotnym, dorosłym i dzieciom życzymy radosnych i pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech wolność, którą przynosi Baranek Wielkanocny, będzie dla każdego z was źródłem radości. Wspierani darami Ducha Świętego wybierajcie zawsze dobro. Maryja, która najpiękniej wykorzystała dar wolności służąc Panu Bogu, niech was wspiera w osobistej drodze do doskonałości.

Z darem modlitwy

Kapelani posługujący w Parafii Wojskowej w Przemyślu.